Skip to main content

Esamolde berri bat.

Gero eta gehiago erabiltzen den Industria 4.0 esamoldeak erantzuten dio laugarren iraultza industrialari. Lehen iraultza XVIII. mende erdiko industrializazioarekin etorri zen. Bigarrena serien ekoizten hastearekin edo ‘taylorismo’-arekin, XX. Mende hasieran AEBetan indarrean jarri zen sistemarekin. Hirugarrena dagokio ekoizpenaren automatizazioari; eta laugarrena da biziko duguna edo dagoeneko bizitzen ari garena industriaren digitalizazioarekin.

Oso adiera zabala dauka eta era berean konplikatua; manufaktura digital eta robotizatuak prozesu industrialen fase guztietan txertatzen ditu. Eusko Jaurlaritzak estrategikoki txertatu du esamoldea euskal industriaren kontzeptuan.

Nola txertatu dezakegu Industry 4.0 kontzeptua ehizaren alorrean?

Ehizaren alorra eraldatu eta eguneratu behar da baliabide aurreratu eta berritzaileekin, teknologia berrienak egokitu eta erabilita. Euskadin oinarria sendoa da, norabide horretan lanean gabiltza, azken erremintak erabilita eta eraldaketa gauzatuz. Ehizak bizi duen modernizazio honek Ehiza 4.0 izena dauka.

Ehiza Iraunkorra eta Biodibertsitatea Fundazioa eta Gipuzkoako Ehiza Federazioa aurrera eramaten ari diren ekintzen artean honako hauek nabarmendu daitezke:

–    Espezie desberdinak hobe ezagutzeko ikerketak:

 • Eragile eta administrazioekin elkarlaneko kudeaketa.
 • Ehiztarien agendaren App-a.
 • Ehiza, lizentzia… eta halako kudeaketa burokratikoen informatizazioa.
 • Bertako eta atzerriko ehiztari elkarteeen arteko elkarlan zabala.
 • Ehiztariak sarean, federatuta dauden ehiztarien potentzialari probetxua ateratzea.
 • Espezie zinegetikoen ezagutza lantzen dabilen jendearte zientzialarien saretzea.
 • Administrazioei egindako aholkuen datu baseak.
 • Ikerketa ekonomikoak eta horien eragina ehizan.
 • Kirolariaren kultura-eraldaketa, norberaren prestakuntza.
 • Gure irudia hobetuko duten balio berrien sorkuntza.
 • Datu base komertzialen sorkuntza.

Ehiza 4.0 oinarritu behar da ezagutzan, prestakuntzan, berrikuntzan, lankidetzan, komunikazioan eta konpromisoan.

Ehiza 4.0ren oinarriak

Ehiza gure gizartean lotura eta tradizio handia duen kirol ekintza da, eta ehiztari zein jarraitzaile ugari dituena.

Bere irudiak, baina, aspaldian adiera ez hain positiboak ere baditu bizi ditugun gizartean. Ehizak zailtasunak ditu gizarte aurrean nekazaritzari, abeltzaintzari eta orohar gizarteari ematen dizkion onurak gizarteratzeko.

Hausnarketa askoren ostean, aktibitate hau aldatu, modernizatu eta eguneratzeko moduak garatu ditugu beti ere baliabide natural, ingurumen eta jasangarritasun kontzeptua errespetatuz. Biodibertsitatearekiko konpromiso osoarekin eta espezieen berreskuratzea, eta bertako fauna –zinegetikoa zein bestelakoa- eta habitat-en eustea indartuz.

Gure eginkizunaren muina da erakunde kontserbazionista, ehiztari elkarte eta erakunde publiko eta pribatuen arteko zubia izatea. Administrazio Publikoarekin hartueman handia bermatu behar da, guztion artean kudeaketa zinegetiko jasangarri eta arautua lortzeko.

Argi izan behar dugu ehizak aurrera egin behar duela ingurumena errespetatuz, gizarteari balio ematen eta amalurraren kontserbazioarekiko konpromisoarekin.

Helburu horiek lortzeko eratu dugu fundazio hau; eta gure aktibitatea eguneratu, modernizatu eta zaintzeko asmoz garatu dugu Ehiza 4.0 izeneko paradigma berria.

Ehiza 4.0

Ideia hori baliatuz eta gaur egungo tendentzia eta eskaerei erantzuna emateko, proposatzen dizuegu gizarteko gaur egungo tendentziekin bat etorriko den paradigma berria sortzea gure aktibitatearen irudi koherente bat eraikitzea bermatuko duena. Hala, gure aktibitatea ulertu ahal izango da modu arrazionalagoan, kirolago, etikoago eta jasangarriago, erabat lerrotuta biodibertsitatearen eta ingurumenaren defentsarekin. Modu horretan ulertzen dugu ehiztari elkarteok Ehiza Iraunkorra eta Biodibertsitatea Fundazioa (Funcasbio)-ren bitartez sortu eta garatutako Ehiza 4.0 paradigma.

Paradigma berri hau bi oinarri nagusiren gainean osatzen da: prozesun digitalizazioa, informazio fluxuak eta aktibo guztien (giza baliabideak barne) saretzea. Ondorioz, lortu nahi da ehizaren alorra eta Euskadin praktikatzeko eraren kudeaketa modernizatzea.

Paradigma berriak ahalbideratuko du egoki irakatsitako eta koordinatutako 50.000 euskal ehiztarik, gure fauna eta landaretza ezin-hobeto ezagutuko dutenek, hiru lurraldeotan ehiza praktikatzea. Interkonektatuta egongo diren pertsonen sare iraunkor bat eratu nahi dugu, gure herriaren errealitatea ezagutu eta gizarteari balioa emango diona.

Horrek guztiak ahalbideratuko du, batetik, informazioaren  transmisio egokia erraztu eta sistematizatzea kolektiboari irizpide argiak emateko. Hala, Ehiza 4.0 kudeaketa eredu berriaren oinarria izango den sare operatiboa eratuko da. Eta, modu horretan, ehiztariak bilakatuko litzateke bidelagun garrantzitsu gizartean eta erakundeetan oso ondo ikusiak dauden alorretan.

Lan esparruak eta funtzionamendua.

Eginkizun garrantzitsuenetarikoa euskal ehiztari guztien online interkonexioa baliabide egokiekin lortzea izango da. Praktikan, oso baliagarria izango da Ehiztariaren Agendaren APPa. Sortuko den beste zerbitzu garrantzitsu bat izango da espeziei buruzko ezagutza eta horren problematikaren transmisioa. Ehiztariei erraztea kudeaketa burokratiko guztiak (baimenak, tramite administratiboak…).

Aurreikusitako beste ildo batzuk honakoak dira: Estatu zein nazioartean mailan ehiztari elkarte eta zientzialarien elkarlan zabala lortzea; ehiza alorreko ikerketa sozioekonomikoak bultzatu eta horiek ondo zabaltzea; ehiztari kirolariaren kultura eraldaketa; eta ehiztariaren formazioa.