Skip to main content

0 Fasea: Abiatzea.

a) Proiektua gidatuko duen taldea osatzea:
Sektorea hain espezifikoa izanik, aproposena da zeregin bikoitza beteko duen Gidaritza Taldea sortzea:

• Orientatzaile Aditua: sektorearekiko aholkulari lana egingo du; bere informazio eta iritziek lana erraztuko dute, eta seguruenik denbora aurrezten lagunduko du.
• Emango diren hurrengo pausoen oniritzi eta jarraipena.

b)  Testuinguruan kokatzea: Oinarrizko informazioaren batzea eta optimizatzea:
Euskadiko ehizaren kokatze eta testuingururako, batuko da eta optimizatuko da eskuragarri dagoen informazioa (ikerketak, datu-baseak eta EAEko ehizaren kopuruak batzea ahalbideratzen duten datu-baseak, haien egoera, arazoak…).

c)  Interesgarriak izan daitezkeen eragileei elkarrizketa osagarriak.
Informazioa batu edo testuinguruan jartzeko, Gidaritza Taldeak informazioa eta ikuspuntua eman dezaketen pertsonak identifikatzen baditu, haiei elkarrizketa egingo zaie.

1 Fasea: alderdi ekonomikoa.

Bi ikuspuntuk osatzen dute: Ehizaren enpresak (eskaintza); eta Ehiztariak (eskaera) edo ehizaren praktikak eragindako gastua.

1.1. Fasea- Eraginaren neurketa ESKAINTZAren ikuspuntutik

A)  Ehizaren enpresa ehunduraren mapa. Izen horren baitan daude halako ekintza eta informazioak:

 • Ehizaren barne dauden ekintza ekonomikoen definizioa (aintzat hartu beharreko CNAE kodeen detailea).
 • Aktibitate bakoitzeko enpresa direktorioen sortzea: gerora zabaltzeko aukera zabalduz.
 • Aipatutako aktibitate bakoitzeko eragileekin harremana: informazioak egiaztatzeko, jada eskuragarri dagoen informazioa optimizatu eta informazio berria lortu ahal izateko.

B)  Informazioa batzeko erreminten lanketa:
Enpleguaren eta ekintza ekonomikoaren informazioa batu eta sektorearen makro-kopuruen gaineko estimazioak egin ahal izateko galdetegiak sortu.

C)  Informazio bilketa: Bilketa egin bide desberdinak optimizatuz:

 • Sektoreko elkarteak.
 • Merkataritza Erregistroa.
 • Galdeketa zuzena (on line, e-posta eta telefonoa).

D)  Informazioaren azterketa; eta txostenak egitea.

1.2. Fasea- Eraginaren neurketa ESKAERAren ikuspuntutik.

A) Ehizaren, jokabideen eta praktikatzeko moduen bereizketa: Ehizarekin lotuta gastua sortarazten duten ekintza guztien zerrendatzea (arma erosketa, bidaiak, ostatu hartzea, ehiza-barrutiak, erosketak, elikagaiak, zakurren zaintzea…).

B) Ohitura eta gastuen gaineko galdetegia diseinatu: Galdetegiaren bitartez, lortu beharko da:

 • Euskadiko ehiza ohiturak bereiztea.
 • Esparru bakoitzarekin lotutako gastua zenbatu.

C) Ehiztari kolektiboaren bereizketa: ezinbestekoa izango da ehiztari kolektiboa zenbatzea eta bereiztea kopurutan, adinean, generoan, lurraldetan banatuta..

D) Landa-lana: Informazioa biltzeko ehiza federazioekin elkarlana bide hauetatik:

 • On line + postaz (federatuari paperezko gutuna bidali edo web bitartez erantzuteko aukera eman).
 • Aurrez aurrekoa (federazioan bertan).
 • Telefono bidezkoa: osagarri gisa, adin eta lurralde desberdinak orekatzeko.

E) Informazioaren azterketa, eta txostena egitea.

2 Fasea: alderdi soziala.

Ehizarekiko inplikatuta dauden eragile desberdinen hausnarketaren bidez (Gidaritza Taldeak aurretik ontzat hartutakoak), eta ondoren beste ekimen batzuk eginez.

2.1. Fasea- Aurretikako oinarrizko ekintzak.

Dokumentuen azterketa: Gaiak eta aukerako lan ildoak edo eragin lerroak testuinguruan jarri.
• Eragileen Mapa Parte-hartze hausnarketarako oinarrizkoak diren eragileak identifikatu. Gidoien lanketa eta bestelako erremintak.
• Ingurumen Eraginerako ekarpenak (3 fasearen emaitza): Ingurumen eragineen aurre-identifikazioak eragin sozialaren eztabaida aberastu dezake.

2.2. Fasea- Parte-hartze hausnarketaren prozesua:

Parte-hartze fasea bi etapatan banatzea proposatzen da: lehena, on line; eta bigarrena aurrez aurrekoa mahai edo tailerren bitartez.

• Delphi elektronikoa parte-hartzaileekin: eragin-lan ildo desberdinak oinarri hartuta Delphi bat proposatuko da. Bide elektronikoa erabiliko da (web edo e-posta aukeran) denbora eta leku zailtasunak ekiditeko asmoz (parte-hartzaile bakoitzak idatziz parte hartu ahal izango du edozein momentutan dagoen lekutik). Honek ahalbideratuko du Mahai edo Tailerretara heldu orduko gehienon iritziak kalitatez jasota izatea.

• Eztabaidarako aurrez aurreko tailer edo mahaiak: Delphi elektronikoaren bitartez jasotako ekarpenak sakontzeko lan-jardunaldi batzuk antolatuko dira. Prozedura modu irekian gauzatuko da; 0 fasea gizarteratuz eta horren komunikazioa eginez. Puntu horretan hausnarketa prozedura zabaldu daiteke baita ere EAEtik kanpoko beste eragile batzuengana ere. Horren bidez, komunikazioa beste lurralde batzuetara zabaldu (Espainiako Estatua) eta etorkizuneko eragin mediatikoa zabaltzen hasi

2.3. Fasea – Informazioaren sintesia eta txostenak egitea.

Informazio multzoak sistematizatu eta txosten desberdinak sortuko dira.

3. Fasea: ingurumen alderdia.

2. Fasearen aurretik landu beharrekoa. Hala ulertzen da:

A) Ehizak EAEn sortarazten dituen Ingurumenarekiko Eraginak zerrendatzeko txostena: Ingurumen eraginen gaineko zerrendatze zehatza, zenbatu daitekeena, sortu garrantzitsuenetik bakanetara.

B) Ingurumenarekiko Eraginen irakurketa soziala: landutako materialak balioko du parte-hartze prozesuan (2. Fasea) ere eztabaida aberasteko.

4. Fasea: lanen sintesia.

Azkenik, lan-alderdi bakoitzeko emaitzak sintesi txosten batean batuko dira.